Teelt

De aardappelketen begint met de teelt. De teler moet voorafgaand aan de teelt een aantal keuzes maken. Wordt er geteeld voor frites- of consumptiemarkt? Wordt er vroeg of laat afgeleverd? Welke rassen moeten er geteeld worden?

Om op deze vragen een antwoord te vinden is overleg in de keten nodig. Omdat we afnemers in verschillende afzetmarkten beleveren is er voor ieder perceel een geschikt ras te vinden.