Milieukeur

Een aantal tafelaardappelrassen worden geteeld en vermarkt op een milieuverantwoorde manier. Deze teelt vindt plaats volgens de richtlijnen van Milieukeur.

Milieukeur is een teeltwijze met als doel de ongewenste milieueffecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zo veel mogelijk terug te dringen. Met de uitvoering van de juiste teelthandelingen wordt een product afgeleverd wat vermarkt wordt onder de merknaam Natubalans.


Natubalans aardappelen zijn milieuverantwoord verbouwde aardappelen

Natubalans aardappelen zijn milieuverantwoord verbouwde aardappelen