Pootaardappelen

Bijl Aardappelen bv verzorgt voor een groot deel van de teelt het uitgangs-materiaal. De pootaardappelen
worden ingekocht van Nederlandse pootaardappel handels- en teeltbedrijven.